Om belysningsfunksjonen

Høyttaleren har 2 belysningsmoduser.

Lysmodus

I Lysmodus lyser LED-lampen med den angitte lysstyrken. Du kan justere lysstyrken til en av de 32 nivåene.

For å spesifisere lysstyrken til LED-lampen bruker du trykksensoren eller "Sony | Music Center".

Stearinlysmodus

I Stearinlysmodus endres LED-lampens lysstyrke med tiden, akkurat som stearinlys blafrer. Du kan spesifisere flimreinnstillingen ved å velge mellom 4 alternativer: Delikat, Middels, Lyssterk og Samkjørt med musikk.

For å spesifisere lysstyrken til LED-lampen bruker du trykksensoren eller "Sony | Music Center".

Bytte mellom Lysmodus og Stearinlysmodus

Det er 2 måter å bytte belysningsmodus på.

  • Trykk på trykksensoren i 2 sekunder eller mer.
  • Velg belysningsmodus på "Sony | Music Center".