Høyttaleren vil ikke lade

  • Når en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) er i bruk, skal du påse at USB-kabelen er skikkelig koblet til høyttaleren og USB-vekselstrømadapteren. Deretter påser du at USB-vekselstrømadapteren er skikkelig koblet til et strømuttak.

  • Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 500 mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført. Når du bruker en slik USB-vekselstrømadapter, anbefales det at du slår av høyttaleren før du lader batteriet. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på mindre enn 500 mA, er det ikke sikkert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.

  • Høyttaleren har støtte for USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A. Ved bruk av andre enheter er det ikke garantert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.

  • Høyttaleren skal lades i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.

  • Du kan også lade høyttalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er tilkoblet høyttaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

  • Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.