Om indikatorene

Ladeindikator (oransje)

Slår seg av Høyttaleren er ferdig oppladet.
Lyser Høyttaleren blir ladet.
Blinker langsomt Når det oppladbare innebygde batteriets gjenværende strøm faller til 20 % eller lavere, hører du en varsellyd* fra høyttaleren. Dette indikerer at batteriet har lite strøm igjen. Lad opp høyttaleren.
Blinker uregelmessig Når det oppladbare innebygde batteriets gjenværende strøm kommer under 1 %, hører du en varsellyd* fra høyttaleren. Dette indikerer at batteriet er tom for strøm. Lad opp høyttaleren.
Blinker 3 ganger og slår seg av
 • Hvis den hvite(strøm)-indikatoren og ladeindikatoren samtidig blinker 3 ganger når du legger fingeren på trykksensoren, er trykksensoren deaktivert.

  Bruk "Sony | Music Center" for å fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen "Deaktivere trykksensoren".

 • Hvis ladeindikatoren blinker 3 ganger når du slår på høyttaleren, og høyttaleren deretter slår seg av, er det oppladbare innebygde batteriet tomt for strøm. Lad opp høyttaleren.

Merknad

 • Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på.

  Avhengig av bruken av høyttaleren kan det ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

 • Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.

 • Hvis omgivelsestemperaturen er ekstremt lav eller høy, vil det innebygde batteriet av sikkerhetsmessige årsaker slutte å lade. Det kan også være det slutter å lade hvis ladingen fortsetter veldig lenge. Hvis dette skjer, øker du driftstemperaturen opp eller ned til den er mellom 5 °C og 35 °C, og så kobler du fra og til USB-kabelen og lar batteriet lade seg selv opp igjen.

(strøm)-indikator

Slår seg av Høyttaleren er slått av.
Lyser (hvitt) Høyttaleren er slått på.
Lyser (oransje) BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert. (Forutsatt at høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).)
Blinker (hvitt eller oransje)
 • Hver gang du trykker på -/+ (volum)-knappene, blinker indikatoren én gang.

 • Når du bruker -/+ (volum)-knappene og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50 for avspilling av musikk / 15 for anrop) nivå, blinker indikatoren 3 ganger.

 • Når + (volum)-knappen og - (volum)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått på, slukker (strøm)-indikatoren og blinker deretter 2 ganger i oransje.

 • Når + (volum)-knappen og - (volum)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått av, slukker (strøm)-indikatoren og blinker deretter 3 ganger i oransje.

 • I henhold til programvareoppdateringens fremdrift endrer (strøm)-indikatoren mønstret for den hvite blinkingen (blinker 5 ganger, blinker 4 ganger, blinker 1 gang, slår seg av*).

 • Når du slår på høyttaleren første gang etter programvareoppdateringen, vil (strøm)-indikatoren blinke 3 ganger i hvitt.

 • Når programvareoppdateringen blir avbrutt av "Sony | Music Center", blinker (strøm)-indikatoren 4 ganger i hvitt.

 • Når programvareoppdateringen mislykkes, blinker (strøm)-indikatoren 4 ganger i oransje.

Blinker dobbelt (oransje) Høyttaleren har oppdaget noe unormalt under ladingen av det innebygde batteriet. Stans oppladingen av høyttaleren, la den være en stund, og lad den deretter opp på nytt. Du finner mer informasjon i "Merknader om lading".
Blinker 3 ganger (hvitt)

Hvis (strøm)-indikatoren og den oransje ladeindikatoren samtidig blinker 3 ganger når du legger fingeren på trykksensoren, er trykksensoren deaktivert.

Bruk "Sony | Music Center" for å fjerne avmerkingen i avmerkingsboksen "Deaktivere trykksensoren".

* Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

(BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Blinker dobbelt

Høyttaleren går inn i paremodus.

Blinker langsomt

Høyttaleren venter på opprettelsen av en BLUETOOTH-forbindelse.

Blinker 3 ganger Når programvareoppdateringen er ferdig, vil BLUETOOTH-indikatoren og den hvite (strøm)-indikatoren blinke.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvit)

Blinker

Høyttaleren venter på en forbindelse for å opprette en Stereopar-funksjon.

ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker hvis tilkoblingen for Stereopar-funksjonen mislykkes.

Lyser Stereopar-funksjonen brukes med høyttaleren.