Foreta et anrop

Du kan nyte håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-telefon som har støtte for BLUETOOTH-profilene HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

 • Hvis BLUETOOTH-telefonen din har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.

 • Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med telefonen.

 1. Koble høyttaleren til en BLUETOOTH-telefon.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

  Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen

  Koble til høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått. I følgende trinn og betjeninger under en håndfri-oppringning betjener du høyttaleren som er koblet til BLUETOOTH-telefonen.

 2. Bruk BLUETOOTH-telefonen til å foreta et anrop.

  Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og ringetonen vil høres fra høyttaleren.

  Når mottakeren svarer på anropet, snakker du inn i høyttalerens mikrofon.

  Mikrofonen () er plassert under Sony-logoen.

  Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

  • Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en BLUETOOTH-telefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-telefonen.

  • Trykk og hold inne (ring)-knappen i ca. 3 sekunder for å skifte telefonen over til høyttaleren.

  • Hvis mer enn én BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren (tilkobling til flere enheter), kan du ikke foreta et anrop. Avslutt BLUETOOTH-forbindelsen eller slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enhetene, bortsett fra BLUETOOTH-telefonen som er i bruk.

 3. Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-telefonen.

  Når du trykker på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-telefonen, vil(strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

 4. For å avslutte en samtale trykker du på(ring)-knappen.

  Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med BLUETOOTH-telefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

 • Hvis personen i den andre enden ikke hører deg eller hører deg dårlig, flytt deg så du er innen 1 m fra høyttaleren, vend høyttalerens innebygde mikrofon mot deg, og snakk inn i den.

 • Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.

Merknad

 • For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

 • Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, vil lyden fra anropet bare komme fra høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren lyser i blått.

 • Avhengig av BLUETOOTH-telefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du foretar et anrop.

 • Bruk BLUETOOTH-telefonen minst 50 cm unna høyttaleren. Hvis BLUETOOTH-telefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.