Slå på strømmen

  1. Trykk på (strøm)-knappen.

    (strøm)-indikatoren lyser i hvitt, og(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren blinker langsomt i blått.

    Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil(BLUETOOTH)-indikatoren blinke dobbelt i blått.

Merknad

  • Hvis ladeindikatoren blinker 3 ganger og høyttaleren slår seg av etter at du har slått den på, er det oppladbare innebygde batteriet tomt. Lad opp det innebygde batteriet.

  • Når ladeindikatoren begynner å blinke langsomt, betyr det at det innebygde batteriet har lite strøm og må lades.