Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren

Når det slippes en ny versjon av programvaren, kan du oppdatere høyttalerens forhåndsinstallerte programvare på følgende måter.

Hvis du oppdaterer programvaren, legges det til nye funksjoner som gjør opplevelsen enklere og mer stabil.

 1. Koble høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).

  Programvareoppdateringer kan ikke utføres mens det innebygde batteriet er i bruk.

 2. Slå på høyttaleren.

  (strøm)-indikatoren lyser i hvitt.

 3. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.

  Music Center

 4. Trykk på [LSPX-S3].

  Når det slippes en ny versjon av programvaren, får du et oppdateringsvarsel på "Sony | Music Center"-skjermen.

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

  Etter hvert som programvareoppdateringen skrider frem, endres aktiviteten til den hvite (strøm)-indikatoren (fra 5 blink til 4 blink, og så ett blink før den slukker).

  Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

  Når høyttaleren slår seg på for første gang etter programvareoppdateringen, vil (strøm)- og (BLUETOOTH)-indikatorene på undersiden av høyttaleren blinke 3 ganger for å informere deg om at oppdateringen er fullført.

 6. Bekreft versjonen av høyttalerens programvare.

  I "Sony | Music Center" trykker du på [LSPX-S3] – [Settings] – [System].

  "XXXX", som vises under "LSPX-S3", indikerer programvareversjonen.

Merknad

 • Hvis oppdateringen mislykkes, lader du det oppladbare innebygde batteriet til det er ladet 40 % eller mer.