Om lisens

Merknader om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen med kunder, siden dette er et krav fra eieren av programvarens opphavsrett.

Åpne følgende URL, og les innholdet i lisensen.

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/

Merknad om programvare underlagt GNU GPL / LGPL

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettslig beskyttet programvare som er lisensiert under GPLv2, og andre lisenser som muligens krever tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden, som påkrevd i henhold til GPLv2 (og andre lisenser), på http://www.sony.net/Products/Linux/.

Du kan motta kildekoden, som påkrevd i henhold til GPLv2, på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vårt siste vareparti av dette produktet. Du kan søke via skjemaet på http://www.sony.net/Products/Linux/.

Dette tilbudet er gyldig for alle som har fått denne informasjonen.

Vær klar over at Sony ikke kan svare på forespørsler om innholdet i kildekoden.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter

Tjenester som tilbys av tredjeparter, kan bli endret, innstilt eller avsluttet uten forhåndsvarsel. Sony har ikke noe ansvar hvis dette skulle skje.