Lyden blir lav under bruk

 • Lyden kan bli lav i følgende tilfeller. Dette er ikke en feil.
  • Når høyttaleren drives utelukkende av det innebygde batteriet, og dette har lite strøm slik at ladeindikatoren blinker langsomt.

  • Når det oppladbare innebygde batteriet har lite strøm på grunn av høyt volum på høyttaleren over lengre tid, selv om høyttaleren var koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) eller til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport.

  • Når høyttalerens omgivelsestemperatur er høy.

 • Hvis lyden blir lav under bruk, følger du fremgangsmåten under.
  1. Slå av høyttaleren.
  2. Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.