Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Med høyttaleren påslått trykker og holder du inne - (volum)- og(BLUETOOTH)-knappen på undersiden av høyttaleren til høyttaleren slår seg av (i 5 sekunder eller mer).

Høyttaleren er blitt initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

  • Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.