Kan ikke koble en BLUETOOTH-enhet til høyttaleren for Stereopar-funksjonen

  • Når du har koblet til 2 LSPX-S3-høyttalere, utfører du pareprosedyren mellom en BLUETOOTH-enhet og høyttaleren der (BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått på undersiden.