Bytte BLUETOOTH-enheter som er tilkoblet på samme tid (tilkobling til flere enheter)

Inntil 2 BLUETOOTH-enheter kan være koblet til høyttaleren samtidig. Når en av enhetene begynner å spille av mens systemet spiller av musikk på en annen enhet, endrer høyttaleren utgangen og begynner å spille av musikk fra enheten som nettopp ble koblet til.

Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Avhengig av kombinasjonen av enheter er det heller ikke sikkert at den kobles til. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

 1. Trykk på(strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.
 2. Par høyttaleren med BLUETOOTH-enheter slik som smarttelefoner eller iPhone-enheter.

  Du kan koble til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig med A2DP/AVRCP.

  Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren.

Merknad

 • Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke tilkobling til flere enheter.

 • Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan foreta 2 BLUETOOTH-tilkoblinger samtidig.

 • Tilkobling til flere enheter er ikke kompatibel med HFP (Hands-free Profile) og HSP (Headset Profile). Når du bruker tilkobling til flere enheter, kan du derfor ikke bruke håndfri-funksjonen.

 • Tilkobling til flere enheter er ikke kompatibel med HFP (Hands-free Profile). Derfor vil gjenværende strøm på høyttalerens batteri ikke vises på Android-smarttelefonen eller iPhone / iPod touch ved tilkobling til flere enheter.

 • Du kan ikke slå av funksjonen for tilkobling til flere enheter.

For å avbryte tilkoblingen til flere enheter

 • Trykk på(strøm)-knappen for å slå av høyttaleren.