Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelsen

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelsen dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor.

Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

 • Operasjonene for å spille av, sette musikken på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor er ikke tilgjengelige på høyttaleren. Disse operasjonene må utføres på enheten som er koblet til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.

 • Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

  Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

 1. Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

 2. Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.
 3. Juster volumet ved å trykke på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-enheten.

  Når du trykker på –/+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, vil(strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

  Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert at (strøm)-indikatoren på høyttaleren vil blinke, selv om du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.

  Trykk og hold inne –/+ (volum)-knappene for rask justering.

  Operasjonene for å spille av, sette musikken på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor utføres på det tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Hint

 • Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av typen og spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren, kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Hvis du har tenkt å bruke høyttaleren mens du lader batteriet, reduserer du høyttalerens volum. Eller så slår du av høyttaleren og venter til batteriet er helt oppladet før du bruker høyttaleren.

 • Når du stiller volumet til maksimalt eller minimalt nivå på høyttaleren, vil(strøm)-indikatoren blinke 3 ganger.

Merknad

 • For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

 • Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.

 • Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.

 • Hvis det innebygde batteriet har lite strøm, vil høyttalerens maksimale lydnivå reduseres.

 • Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinnstillingen på den tilkoblede enheten.

 • Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.