Installere "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

  1. Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store, og installer den.

  2. Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Music Center".

Merknad

  • Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.

  • Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-forbindelse, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-forbindelsen igjen.

    Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play og App Store.