Avslutte Stereopar-funksjonen

Følg prosedyren under for å avslutte Stereopar-funksjonen.

  1. Trykk og hold inne(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen på undersiden av høyttaleren på en av høyttalerne i ca. 3 sekunder til du hører en varsellyd*.

Hint

  • Stereopar-funksjonen blir ikke avbrutt hvis du slår av høyttaleren. Når høyttaleren slås på igjen, vil den forsøke å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt.

    Hvis BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert på begge de 2 høyttalerne, vil det å slå på den ene høyttaleren automatisk slå på den andre også, og det vil etableres til forbindelse for Stereopar-funksjonen mellom de 2 høyttalerne.

  • Hvis du ønsker å bruke bare en av høyttalerne som er blitt brukt med Stereopar-funksjonen, trykker du på(strøm)-knappen for å slå på høyttaleren, og så trykker du og holder inne(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen på en av høyttalerne til å hører en varsellyd. Dette vil avslutte Stereopar-funksjonen.

  • For å avslutte Stereopar-funksjonen mens du bruker 2 høyttalere, trykker du på(BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopar)-knappen. Det høres en varsellyd, og så avsluttes Stereopar-funksjonen.

  • Du kan etablere en forbindelse for Stereopar-funksjonen eller avslutte den med "Sony | Music Center".