Automatisk standby-funksjonen (strømsparing)

Hvis det følgende skulle skje, slår høyttaleren seg automatisk av i 15 minutter for å spare strømmen i det oppladbare innebygde batteriet.

Automatisk standby-funksjonen er slått av når du kjøper systemet.

 • Høyttaleren betjenes ikke.

 • Den tilkoblede mobiltelefonens (smarttelefonens) håndfri-funksjon er satt til av, og mobiltelefonen (smarttelefonen) verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med telefonen.

 • Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, for eksempel en WALKMAN®, verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes.

Hint

 • Du kan slå på eller av Automatisk standby-funksjonen med "Sony | Music Center".

Merknad

 • Når høyttaleren er koblet til en iPhone / iPod touch via en BLUETOOTH-forbindelse, vil Automatisk standby-funksjonen være deaktivert.

 • Mens Tidtaker for dvalemodus er aktiv, er Automatisk standby-funksjonen deaktivert.

Slå på/av Automatisk standby-funksjonen

 1. Slå på høyttaleren.
 2. Trykk og hold inne + (volum)-knappen og - (volum)-knappen samtidig i ca. 5 sekunder.
  • Når Automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker (strøm)-indikatoren 2 ganger i oransje.

  • Når Automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker(strøm)-indikatoren 3 ganger i oransje.