Kan ikke koble til en høyttaler for Partytilkobling-funksjonen

  • Sjekk om enheten er kompatibel med Partytilkobling-funksjonen. Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

  • Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til den nyeste versjonen på hver høyttaler som skal kobles sammen med funksjonen.

    (Du finner mer informasjon om oppdateringsprosedyren under "Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren".)

  • Oppdater "Sony | Music Center" til den nyeste versjonen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen.

  • Påse at alle høyttalerne som skal kobles sammen med funksjonen, er plassert innen 1 m.

  • Når du har koblet sammen flere høyttalere, utfører du paringsprosedyren mellom høyttaleren med (BLUETOOTH)-indikatoren som blinker i blått, og en BLUETOOTH-enhet.