Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av

  • Det oppladbare innebygde batteriet kan være tomt eller ha lite strøm. Koble høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).

  • Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.

  • Automatisk standby-funksjonen kan ha slått seg på. Under visse omstendigheter, slik som ved lav lyd, vil strømmen automatisk slå seg av etter ca. 15 minutter. Skru opp volumet til den tilkoblede enheten, eller slå av Automatisk standby-funksjonen.