Bruke Tidtaker for dvalemodus-funksjonen

 1. Trykk på (tidtaker)-knappen på undersiden av høyttaleren.

  En varsellyd* vil indikere at Tidtaker for dvalemodus er stilt inn. Strømmen slås automatisk av etter 60 minutter.

  For å avbryte Tidtaker for dvalemodus

  Trykk på (tidtaker)-knappen igjen.

  En varsellyd* vil indikere at Tidtaker for dvalemodus er avbrutt.

Hint

 • Du kan også bruke "Sony | Music Center" til å endre tidtakerens varighet.

 • Mens Tidtaker for dvalemodus er aktiv, er Automatisk standby-funksjonen deaktivert.