Nyte musikkavspilling og samkjørte lys med flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble sammen flere høyttalere (inntil 100) som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, via BLUETOOTH-forbindelser og spille av musikk. Når flere LSPX-S3-høyttalere er koblet til, og du også glede deg over samkjørte lys*, der blinkingen fra LED-lampene sprer seg fra høyttaler til høyttaler som flimrende flammer fra stearinlys.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

* Samkjørte lys er bare tilgjengelige med LSPX-S3-høyttalere.

Enheter* som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Avhengig av landet eller regionen din er det enkelte av de kompatible enhetene som ikke er tilgjengelige for kjøp.


Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

 • Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til den nyeste versjonen på hver høyttaler som skal kobles sammen med funksjonen.

  (Du finner mer informasjon om oppdateringsprosedyren under "Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren".)

 • Påse at alle høyttalerne som skal kobles sammen med funksjonen, er plassert innen 1 m.

 • Stans musikkavspillingen hvis den allerede er i gang.

 1. Bruk "Sony | Music Center" for å sette opp Partytilkobling-funksjonen.

  Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

  https://www.sony.net/smcqa/

 2. Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

Slik endrer du den tilkoblede BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren eller avslutter Partytilkobling-funksjonen

Stans musikkavspillingen på forhånd.