Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,0

Støttede BLUETOOTH-profiler:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og operasjoner for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.
 • HSP (Headset Profile)*: Aktiverer telefonsamtaler og betjening av mobiltelefoner.
 • HFP (Hands-free Profile)*: Aktiverer håndfrie telefonsamtaler og betjening av mobiltelefoner.

* Hvis mobiltelefonen med BLUETOOTH-funksjon støtter både HFP og HSP, bruker du HFP (Hands-free Profile).

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert maksimalt 30 m unna.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

 • Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 • En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 • En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 • En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

 • Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon
 • I nærheten av dører eller en brannalarm

Merknad

 • For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
 • På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikker vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du snakker på telefonen eller lytter til musikk.
 • Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 • Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
 • Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter ikke kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
 • Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
 • En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via BLUETOOTH, siden det kan oppstå støy i sendingene.
 • Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.