Velge musikk for avspilling via BLUETOOTH-forbindelser (kodek)

Alternativene "Prioritering av lydkvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" er tilgjengelige på høyttaleren for kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser. Alternativet "Prioritering av lydkvalitet" gir deg ikke bare kompabilitet med SBC, men også AAC og LDAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioritering av stabil forbindelse" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioritering av lydkvalitet" er standardinnstillingen.

Støttede kodeker

 • Prioritering av lydkvalitet (standardinnstilling): AUTO er valgt. Optimal kodek velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.

 • Prioritering av stabil forbindelse: SBC er valgt.

 1. Koble høyttaleren til et strømuttak via en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter.

  Merknad

  • Ikke slå på høyttaleren.

 2. Endre lydkvaliteten.

  Når du bruker høyttalerens knapper

  1. Trykk og hold inne + (volum)-knappen og(BLUETOOTH)-knappen samtidig i ca. 2 sekunder.

   Når alternativet "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt, blinker(BLUETOOTH)-indikatoren 3 ganger i blått.

   Når alternativet "Prioritering av lydkvalitet" er valgt, blinker(BLUETOOTH)-indikatoren 2 ganger i blått.

  Når du bruker "Sony | Music Center"

  1. Trykk på(strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.

   Hint

   • Høyttalerbetjening med "Sony | Music Center" er også tilgjengelig når høyttaleren kjører på strøm fra det oppladbare innebygde batteriet.

  2. Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet, slik som en smarttelefon.

   Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

  3. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.

   Music Center

  4. Trykk på [LSPX-S3].

  5. Trykk på [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Connection Quality], og så velger du [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].

Merknad

 • Det kan oppstå støy og avbrudd i [Priority on Sound Quality]-modusen. Dette kommer an på innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du høyttaleren til [Priority on Stable Connection]-modus.