Justere lysstyrken til LED-lampen (Lysmodus)

Du kan justere LED-lampens lysstyrke til en av de 32 nivåene.

Det er 3 måter å justere lysstyrken på. Antallet lysstyrkenivåer som kan endres om gangen, varierer avhengig av alternativet.

 1. Om lysstyrken.

  Alternativ 1: Flikk fingeren til høyre eller venstre på trykksensoren.

  Ved å flikke fingeren fra kant til kant kan du endre lysstyrken med 7 nivåer (maksimalt).

  Antallet lysstyrkenivåer som kan endres med ett enkelt flikk, varierer avhengig av flikkeavstanden på trykksensoren.

  • A: For å redusere lysstyrken

  • B: For å øke lysstyrken

  Alternativ 2: Dra med fingeren til høyre eller venstre, og hold den på trykksensoren.

  Da justerer du lysstyrken kontinuerlig. Når lysstyrken er på det optimale nivået, tar du fingeren av trykksensoren.

  Alternativ 3: Bruk "Sony | Music Center".

  Her kan du endre lysstyrken ett nivå om gangen.

Hint

 • Når du justerer LED-lampens lysstyrke, må du bare flikke fingeren enten til venstre eller høyre.

  Når lysstyrken har nådd det minste eller maksimale nivået, vil du høre en varsellyd* fra høyttaleren.

 • Avhengig av graden av kontakten med eller tørrheten til fingertuppen er det ikke sikkert trykksensorens respons er konsekvent. Hvis trykksensorens respons er dårlig, setter du fingertuppen på trykksensoren med litt ekstra kraft før du betjener.

 • Med "Sony | Music Center" kan du også endre belysningsmodus og deaktivere trykksensoren.

Merknad

 • Ikke se rett inn i LED-lampens lys.

 • Plasser fingertuppen direkte på trykksensoren for å betjene enheten. Trykksensoren fungerer ikke hvis du bruker hansker.

 • For å unngå funksjonsfeil må du ikke ta på trykksensoren med våte hender.