Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

  • Plasser høyttaleren og BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra hverandre.

  • Hold høyttaleren unna mikrobølgeovner.

  • Prøv å flytte høyttaleren, som for eksempel endre avstanden mellom høyttaleren og Wi-Fi-ruteren osv.

  • Det kan være at dette forårsakes av signalforstyrrelse. Prøv å flytte høyttaleren til et annet sted.

  • For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

  • For å bruke Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen parer du med høyttaleren der(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren blinker i blått.

  • Hvis(BLUETOOTH)-indikatoren ikke blinker dobbelt i blått, trykker du på(BLUETOOTH)-knappen på undersiden av høyttaleren. Du hører en varsellyd*, og(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

  • Så snart høyttaleren er initialisert, er det ikke sikkert en iPhone / iPod touch kan koble til høyttaleren. Hvis det skjer, sletter du paringsinformasjonen på iPhone / iPod touch, så utfører du paringen på nytt.

  • Kontroller at BLUETOOTH-funksjonen er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på enheten.

  • Hvis høyttaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheten, slår du av BLUETOOTH-funksjonen, så slår du på BLUETOOTH-funksjonen igjen. Dette kan fikse problemet.