Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen (automatisk påslåing)

Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert, slår høyttaleren seg automatisk på hvis du betjener en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-tilkoblingen.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

 • BLUETOOTH-standby-funksjonen aktiveres bare hvis høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). BLUETOOTH-standby-funksjonen deaktiveres hvis høyttaleren bare kjører på strøm fra det oppladbare innebygde batteriet.

 • Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, slik som når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil høyttaleren ikke gå inn i BLUETOOTH-standby-modus.

 1. Koble høyttaleren til et strømuttak med en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).
 2. Slå på høyttaleren.

  (strøm)-indikatoren lyser i hvitt.

 3. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.

  Music Center

 4. Trykk på [LSPX-S3].

 5. Trykk på [Settings].

 6. Trykk på [Power Option].
 7. Trykk på avmerkingsboksen for [Bluetooth Standby] for å velge avmerkingsboksen.

  Den valgte avmerkingsboksen indikerer at BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert.

 8. Gå tilbake til høyttalerens startskjerm (skjermen i trinn nummer 5).

  Endringene i innstillingene trer i kraft.

For å slå av BLUETOOTH-standby-funksjonen

I trinnnummer 7over trykker du på avmerkingsboksen for [Bluetooth Standby] for å fjerne merkingen i den.

BLUETOOTH-standby-funksjonen vil bli deaktivert.

Hint

 • Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert, vil(strøm)-indikatoren lyse oransje mens høyttaleren er slått av. (Forutsatt at høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig).)