Nyte Stearinlysmodus

Du kan stille LED-lampen slik at den flimrer som et stearinlys når høyttaleren skifter til Stearinlysmodus fra Lysmodus.

  1. Trykk og hold fingeren på trykksensoren i mer enn 2 sekunder.

    Du hører en varsellyd* som indikerer at høyttaleren har byttet til Stearinlysmodus fra Lysmodus.

Slå av Stearinlysmodus

Trykk og hold fingeren på trykksensoren igjen i 2 sekunder eller mer.

Du hører en varsellyd* som indikerer at høyttaleren har byttet til Lysmodus fra Stearinlysmodus.

Hint

  • Hvis det er vanskelig å si om høyttaleren er i Stearinlysmodus, endrer du flimreinnstillingen.

  • Du kan bruke "Sony | Music Center" for å justere lysstyrken til LED-lampen, endre belysningsmodus og deaktivere trykksensoren.