Εισαγωγή/αφαίρεση πακέτου μπαταριών

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών.

  2. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών ενώ πατάτε το μοχλό κλειδώματος (A) με την άκρη της μπαταρίας, μέχρι να κουμπώσει η μπαταρία στη θέση της.

  3. Κλείστε το κάλυμμα.

Για τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών όταν είναι τοποθετημένο στη φωτογραφική μηχανή

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή κ.λπ. χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Αν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή με ισχύ από τον υπολογιστή κ.λπ., αλλά το πακέτο μπαταριών δεν θα φορτίζει.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C ή ένα καλώδιο που είναι συμβατό με τις προδιαγραφές USB.

Για αφαίρεση του πακέτου μπαταριών

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης είναι σβηστή και απενεργοποιήστε την κάμερα. Έπειτα, σύρετε το μοχλό ασφάλισης (A) και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών. Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.