Κατακόρυφη λαβή

Μπορείτε να τοποθετήσετε κατακόρυφη λαβή (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν και να τραβάτε εικόνες με κατακόρυφο προσανατολισμό. Όταν τοποθετείτε την κατακόρυφη λαβή, αφαιρέσετε εκ των προτέρων το κάλυμμα της μπαταρίας.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την κατακόρυφη λαβή.

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

Τραβήξτε τον μοχλό απελευθέρωσης του καλύμματος μπαταρίας (A) προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

Εισαγάγετε τον άξονα στη μία πλευρά του καλύμματος μπαταρίας μέσα στην υποδοχή τοποθέτησης και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα μέσα το κάλυμμα μπαταρίας συνδέοντας τον άξονα στην απέναντι πλευρά.

  • Μπορείτε να τοποθετήσετε το κάλυμμα μπαταρίας στην κατακόρυφη λαβή για να μην χαθεί.
  • Όταν μια κατακόρυφη λαβή είναι τοποθετημένη σε αυτό το προϊόν, το υπόλοιπο μπαταρίας εμφανίζεται ως .

Συμβουλή

  • Το πακέτο μπαταριών μέσα στην κατακόρυφη λαβή μπορεί να φορτιστεί όσο η κατακόρυφη λαβή είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή.
    Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε την σε μια συσκευή, όπως ένας υπολογιστής, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
  • Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C (παρέχεται) ή ένα τυπικό καλώδιο USB.

Σημείωση

  • Ο προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA2/LA-EA4 (πωλείται ξεχωριστά) και η κατακόρυφη λαβή δεν έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται ταυτόχρονα. Αν τα τοποθετήσετε ταυτόχρονα, το κενό μεταξύ του προσαρμογέας τοποθέτησης και της κατακόρυφης λαβής θα γίνει πιο στενό, καθιστώντας πιο δύσκολο το κράτημα της φωτογραφικής μηχανής.