Φόρτιση του πακέτου μπαταριών μέσω του φορτιστή

 1. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών στο φορτιστή μπαταρίας.
  • Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στον φορτιστής μπαταρίας ευθυγραμμίζοντας την κατεύθυνση του σήματος .
  • Σύρετε το πακέτο μπαταριών μέχρι το τέρμα προς το βέλος.

 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (παρέχεται) στο φορτιστή μπαταρίας και συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου.

  • Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. Η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ σβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης φτάσει περίπου στο 90%.
  • Μπορείτε να ελέγξετε τη σχετική κατάσταση φόρτισης με τη λυχνία ένδειξης κατάστασης φόρτισης (B) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. (Το πορτοκαλί χρώμα δείχνει τον φωτισμό της λυχνίας.) Η λυχνία ένδειξης κατάστασης φόρτισης σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
   Κατάσταση φόρτισης Λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ/Λυχνία ένδειξης κατάστασης φόρτισης
   Αμέσως μετά την τοποθέτηση του πακέτου μπαταριών - 30%
   30% – 60%
   60% – 90%
   90% - Πλήρης φόρτιση
   Η πλήρης φόρτιση ολοκληρώθηκε

   Το επίπεδο φόρτισης που φαίνεται από τη λυχνία ένδειξης κατάστασης φόρτισης και τα ποσοστά στον παραπάνω πίνακα είναι κατά προσέγγιση οδηγοί.

   Η πραγματική κατάσταση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την κατάσταση του πακέτου μπαταριών.

  • Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση): Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 150 λεπτά
  • Ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται παραπάνω ισχύει κατά τη φόρτιση ενός πλήρως εξαντλημένου πακέτου μπαταριών σε θερμοκρασία 25°C (77°F). Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την περίπτωση.
  • Όταν η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ και η λυχνία ένδειξης κατάστασης φόρτισης ανάψουν και, στη συνέχεια, σβήσουν αμέσως, το πακέτο μπαταριών έχει φορτιστεί πλήρως.

Σημείωση

 • Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C έως 30°C (50°F έως 86°F). Μπορεί να μην είστε σε θέση να φορτίσετε αποδοτικά το πακέτο μπαταριών πέραν αυτού του εύρους θερμοκρασιών.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC/φορτιστή μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα. Αν συμβεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα αμέσως για αποσύνδεση από την πηγή ισχύος.
  Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν με μια φορτιζόμενη λάμπα, λάβετε υπόψη σας ότι το προϊόν δεν είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας ακόμα και όταν η λυχνία απενεργοποιείται.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα ολοκαίνουριο πακέτο μπαταριών ή ένα πακέτο μπαταριών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ μπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μπαταρία φορτίζεται. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών και επανεισαγάγετέ το για επαναφόρτιση.
 • Εάν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως ή σχεδόν πλήρως φορτισμένο, μην το φορτίζετε συνεχώς ή επανειλημμένα, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τις επιδόσεις της μπαταρίας.
 • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony.