Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής: Auto Switch Media

Αν μια κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται γεμίσει ή έχετε ξεχάσει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης σε μια υποδοχή, μπορείτε να εγγράψετε εικόνες στην άλλη κάρτα μνήμης.

 1. MENU > (Ρύθμιση) > [Version]. Media Settings] > [Auto Switch Media] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Η φωτογραφική μηχανή ξεκινά αυτόματα την εγγραφή στην άλλη κάρτα μνήμης όταν μια κάρτα μνήμης γεμίσει ή έχετε ξεχάσει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.
Off:
Η φωτογραφική μηχανή δεν εκτελεί το [Auto Switch Media].


Πώς η φωτογραφική μηχανή αλλάζει την υποδοχή κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται

Όταν το [Recording Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Standard]:

Όταν οι εικόνες δεν μπορούν να εγγραφούν στην κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται, το [Prioritize Rec. Media] αλλάζει αυτόματα και οι εικόνες εγγράφονται στην άλλη κάρτα μνήμης.
Όταν η άλλη κάρτα μνήμης γεμίσει μετά την αλλαγή, η φωτογραφική μηχανή αρχίζει ξανά την εγγραφή στην προηγούμενη υποδοχή.


Παράδειγμα: Όταν το [Prioritize Rec. Media] έχει ρυθμιστεί σε [Slot 1]

: Εγγραφή εικόνων

(A): Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή στην κάρτα μνήμης (εξαιτίας έλλειψης χωρητικότητας κ.λπ.).

(B): Η κάρτα μνήμης έχει αντικατασταθεί με μια εγγράψιμη.Κατά την εγγραφή της ίδιας εικόνας ταυτόχρονα σε δύο κάρτες μνήμης:

 • Εγγραφή στατικών εικόνων με το [Recording Mode] ρυθμισμένο σε [Simult. ()]
 • Εγγραφή ταινιών με το [Recording Mode] ρυθμισμένο σε [Simult. ()]
 • Εγγραφή στατικών εικόνων ή ταινιών με το [Recording Mode] ρυθμισμένο σε [Simult. (/)]

Η φωτογραφική μηχανή σταματά ταυτόχρονα την εγγραφή όταν μία από τις δύο κάρτες μνήμης γεμίσει. Όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης που έχει γεμίσει, η φωτογραφική μηχανή αρχίζει την εγγραφή στην άλλη κάρτα μνήμης.
Όταν αντικαθιστάτε την κάρτα μνήμης που έχει γεμίσει με την εγγράψιμη κάρτα μνήμης, η φωτογραφική μηχανή ξεκινά ταυτόχρονα την εγγραφή ξανά με την επιλεγμένη ρύθμιση.


Παράδειγμα: Όταν το [Prioritize Rec. Media] έχει ρυθμιστεί σε [Slot 1]
([Recording Mode]: [Simult. (/)])

: Η ταυτόχρονη εγγραφή είναι διαθέσιμη.

: Η εγγραφή έχει απενεργοποιηθεί.

: Η ίδια εικόνα δεν μπορεί να εγγραφεί ταυτόχρονα.

(A): Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή στην κάρτα μνήμης (εξαιτίας έλλειψης χωρητικότητας κ.λπ.).

(B): Η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί.

(C): Τοποθετήθηκε μια εγγράψιμη κάρτα μνήμης.

 • Εικόνες που δεν εγγράφονται ταυτόχρονα (για παράδειγμα: στατικές εικόνες κατά το [Simult. ()]) συνεχίζουν να εγγράφονται στην άλλη κάρτα μνήμης όταν η κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται γεμίσει.
 • Όταν η κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται γεμίσει κατά την εγγραφή ταινίας, η ταινία συνεχίζει να εγγράφεται στην άλλη κάρτα μνήμης μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Όταν η εγγραφή εικόνων σε δύο κάρτες μνήμης ξεχωριστά σε μορφή RAW και JPEG:

 • Όταν το [Recording Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Sort(RAW/JPEG)] ή [Sort(JPEG/RAW)], και το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW & JPEG]

Η φωτογραφική μηχανή σταματά την εγγραφή όταν μία από τις δύο κάρτες μνήμης γεμίσει. Όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης που έχει γεμίσει, η φωτογραφική μηχανή αρχίζει την εγγραφή σε μορφές RAW και JPEG στην άλλη κάρτα μνήμης.
Όταν αντικαθιστάτε την κάρτα μνήμης που έχει γεμίσει με την εγγράψιμη κάρτα μνήμης, η φωτογραφική μηχανή ξεκινά των δύο τύπων εικόνων ξεχωριστά με την επιλεγμένη ρύθμιση.


Παράδειγμα: Όταν το [Prioritize Rec. Media] έχει ρυθμιστεί σε [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(RAW/JPEG)])

: Οι εικόνες ταξινομούνται ανά μορφή αρχείου.

: Η εγγραφή στατικών εικόνων έχει απενεργοποιηθεί (οι ταινίες μπορούν να εγγράφονται).

: Οι εικόνες δεν μπορούν να ταξινομηθούν.

(A): Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή στην κάρτα μνήμης (εξαιτίας έλλειψης χωρητικότητας κ.λπ.).

(B): Η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί.

(C): Τοποθετήθηκε μια εγγράψιμη κάρτα μνήμης.

 • Όταν η κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται γεμίσει κατά την εγγραφή ταινιών, η φωτογραφική μηχανή αρχίζει την εγγραφή στην άλλη κάρτα μνήμης.


Όταν εγγράφονται στατικές εικόνες και ταινίες σε δύο κάρτες μνήμης ξεχωριστά:

 • Όταν το [Recording Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Sort(/)].

Όταν μία από τις δύο κάρτες μνήμης γεμίσει, οι στατικές εικόνες και οι ταινίες εγγράφονται στην άλλη κάρτα μνήμης.
Όταν αντικαθιστάτε την κάρτα μνήμης που έχει γεμίσει με την εγγράψιμη κάρτα μνήμης, η φωτογραφική μηχανή ξεκινά των δύο τύπων εικόνων ξεχωριστά με την επιλεγμένη ρύθμιση.


Παράδειγμα: Όταν το [Prioritize Rec. Media] έχει ρυθμιστεί σε [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(/)])

: Οι εικόνες ταξινομούνται ανά τύπο εικόνας.

: Οι εικόνες δεν μπορούν να ταξινομηθούν.

(A): Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή στην κάρτα μνήμης (εξαιτίας έλλειψης χωρητικότητας κ.λπ.).

(B): Η κάρτα μνήμης έχει αφαιρεθεί.

(C): Τοποθετήθηκε μια εγγράψιμη κάρτα μνήμης.

Συμβουλή

 • Οι εικόνες εγγράφονται στην κάρτα μνήμης στην υποδοχή που εμφανίζεται στην οθόνη με ένα σύμβολο βέλους. Αφού η φωτογραφική μηχανή αλλάξει την υποδοχή που χρησιμοποιεί το [Auto Switch Media], αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης στην προηγούμενη υποδοχή με μια εγγράψιμη κάρτα μνήμης.
 • Αν το [Recording Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Standard], η ρύθμιση σε [Prioritize Rec. Media] θα αλλάξει αυτόματα όταν αλλάξει η υποδοχή. Αν θέλετε να εγγράψετε στην υποδοχή που χρησιμοποιείται πριν την αλλαγή, επιλέξτε ξανά την επιθυμητή υποδοχή χρησιμοποιώντας το [Prioritize Rec. Media].
 • Αν θέλετε να εγγράφετε συνεχώς με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις με το [Recording Mode] και το [Prioritize Rec. Media], ορίστε το [Auto Switch Media] στο [Off].