Αποστολή σε λειτουργία Smartphone: Σύνδεση κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης

Ορίζει αν θα γίνουν αποδεκτές οι συνδέσεις Bluetooth από ένα smartphone κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης της φωτογραφικής μηχανής. Όταν το [Cnct. during Power OFF] έχει ρυθμιστεί στο [On], μπορείτε να περιηγηθείτε σε εικόνες στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής και να μεταφέρετε εικόνες από τη φωτογραφική μηχανή σε smartphone χειριζόμενοι το smartphone.

 1. MENU > (Δίκτυο) > [Send to Smartphone Func.] > [Cnct. during Power OFF] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Αποδέχεται συνδέσεις Bluetooth από ένα smartphone κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης της φωτογραφικής μηχανής.
Το επίπεδο μπαταρίας εξαντλείται σταδιακά κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης της φωτογραφικής μηχανής. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το [Cnct. during Power OFF], απενεργοποιήστε το.
Off:
Δεν αποδέχεται συνδέσεις Bluetooth από ένα smartphone κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης της φωτογραφικής μηχανής.


Τρόπος περιήγησης/μεταφοράς εικόνων στο smartphone


Προετοιμασία εκ των προτέρων

 1. Επιλέξτε MENU > (Δίκτυο) > [Bluetooth Settings] > [Bluetooth Function] > [On] στη φωτογραφική μηχανή.
 2. MENU > (Δίκτυο) > [Send to Smartphone Func.] > [Cnct. during Power OFF] > [On].
 3. Επιλέξτε MENU > (Δίκτυο) > [Bluetooth Settings] > [Pairing] στη φωτογραφική μηχανή για να εμφανίσετε την οθόνη σύζευξης.
 4. Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile στο smartphone και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή για σύζευξη στην οθόνη [Camera Remote Power ON/OFF].


Λειτουργίες

 1. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή στην οθόνη [Camera Remote Power ON/OFF] του Imaging Edge Mobile για να ενεργοποιήστε την φωτογραφική μηχανή.
  • Η λυχνία πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής θα ανάψει και η περιήγηση και μεταφορά λειτουργιών θα είναι διαθέσιμες.

Σημείωση

 • Αν το smartphone δεν λειτουργεί για κάποιο διάστημα χρόνου, η σύνδεση Bluetooth θα απενεργοποιηθεί. Επιλέξτε ξανά το [Camera Remote Power ON/OFF] στο smartphone.
 • Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη, η φωτογραφική μηχανή αλλάζει σε λειτουργία λήψης και το [Send to Smartphone Func.] σταματά.