Γωνία προβολής

Η γωνία προβολής αλλάζει στο ισοδύναμο του πλήρους καρέ ή σε APS-C/Super 35mm, ανάλογα με τη ρύθμιση για το [APS-C/Super 35mm] και τον τοποθετημένο φακό. Η γωνία προβολής είναι επίσης διαφορετική για λήψη στατικών εικόνων και ταινιών.

Γωνία προβολής ισοδύναμη του πλήρους καρέ

(A) Κατά τη λήψη στατικών εικόνων (με το [Aspect Ratio] ρυθμισμένο σε [3:2])

(B) Κατά την εγγραφή ταινιών


Η φωτογραφική μηχανή κάνει λήψεις με μια γωνία προβολής ισοδύναμη του πλήρους καρέ όταν το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί στο [Off].

Γωνία προβολής ισοδύναμη του μεγέθους APS-C/Super 35mm

(A) Κατά τη λήψη στατικών εικόνων

(B) Κατά την εγγραφή ταινιών ( διαφορετικές από το XAVC S 4K/30p)

(C) Κατά την εγγραφή ταινιών ( XAVC S 4K/30p 60M ή 30p 100M)


Η φωτογραφική μηχανή κάνει λήψεις με μια γωνία προβολής ισοδύναμη του μεγέθους APS-C ή του Super 35mm όταν το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί στο [On].

Η γωνία προβολής για στατικές εικόνες είναι περίπου 1,5 φορά η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό. Για ταινίες, η γωνία προβολής είναι περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό. Η γωνία προβολής για ταινίες XAVC S 4K σε μορφή 30p είναι περίπου 1,8 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό.

Συμβουλή

  • Η γωνία προβολής αλλάζει αυτόματα στο ισοδύναμο του μεγέθους APS-C ή του Super 35mm όταν το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί στο [Auto] στις εξής περιπτώσεις.
    • Όταν τοποθετείτε ένα φακό αποκλειστικά για τη μορφή APS-C
    • Κατά την εγγραφή ταινιών 4K