Κιτ Τροφοδοτικού Πολλαπλών Μπαταριών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών (πωλείται ξεχωριστά) με αυτήν τη φωτογραφική, ώστε να κάνετε λήψεις για μεγάλα διαστήματα. Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών, αφαιρείτε το κάλυμμα μπαταρίας από τη φωτογραφική μηχανή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών.

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

Τραβήξτε τον μοχλό απελευθέρωσης του καλύμματος μπαταρίας (A) προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.


Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

Εισαγάγετε τον άξονα στη μία πλευρά του καλύμματος μπαταρίας μέσα στην υποδοχή τοποθέτησης και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα μέσα το κάλυμμα μπαταρίας συνδέοντας τον άξονα στην απέναντι πλευρά.

Σημείωση

  • Όταν τοποθετήσετε στη φωτογραφική μηχανή τη βάση τροφοδοσίας ρεύματος του κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών, μην σέρνετε το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας της φωτογραφικής μηχανής. Αν το δοκιμάσετε, η βάση τροφοδοσίας ρεύματος θα εξαχθεί από τη φωτογραφική μηχανή.