Σχετικά με την κλίμακα ζουμ

Η κλίμακα ζουμ που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζουμ του φακού αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας.

Όταν η ρύθμιση [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε [3:2]

Zoom Setting Μέγεθος εικόνας JPEG Πλήρες καρέ/APS-C Κλίμακα ζουμ
Μόνο οπτικό ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου ζουμ) L - -
M Πλήρες καρέ Περίπου 1,5?
APS-C Περίπου 1,3?
S Πλήρες καρέ Περίπου 2?
APS-C Περίπου 2?
ClearImage Zoom L Πλήρες καρέ Περίπου 2?
APS-C Περίπου 2?
M Πλήρες καρέ Περίπου 3?
APS-C Περίπου 2,6?
S Πλήρες καρέ Περίπου 4?
APS-C Περίπου 4?
Digital Zoom L Πλήρες καρέ Περίπου 4?
APS-C Περίπου 4?
M Πλήρες καρέ Περίπου 6,1?
APS-C Περίπου 5,3?
S Πλήρες καρέ Περίπου 8?
APS-C Περίπου 8?