Εμπρός πλευρά

 1. Διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης/Κουμπί κλείστρου
 2. Μπροστινός επιλογέας

  Μπορείτε γρήγορα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία λήψης.

 3. Αισθητήρας τηλεχειρισμού υπερύθρων
 4. Κουμπί απελευθέρωσης φακού
 5. Μικρόφωνο

  Μην καλύπτετε αυτό το τμήμα κατά την εγγραφή ταινιών. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή χαμήλωμα της έντασης του ήχου.

 6. Φωτισμός AF/Λυχνία χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης

  Όταν έχει αφαιρεθεί ο φακός

 7. Δείκτης κουμπώματος
 8. Αισθητήρας εικόνας*
 9. Προσάρτηση
 10. Επαφές φακού*


* Μην αγγίζετε απευθείας αυτά τα σημεία.