Μέγεθος JPEG (στατική εικόνα)

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [JPEG Image Size] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κατά την εγγραφή σε μέγεθος πλήρους καρέ

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2
L:60M 9504?6336 pixel
M:26M 6240?4160 pixel
S:15M 4752?3168 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3
L:54M 8448?6336 pixel
M:23M 5552?4160 pixel
S:13M 4224?3168 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9
L:51M 9504?5344 pixel
M:22M 6240?3512 pixel
S:13M 4752?2672 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1
L:40M 6336?6336 pixel
M:17M 4160?4160 pixel
S:10M 3168?3168 pixel

Κατά την εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2
L:26M 6240?4160 pixel
M:15M 4752?3168 pixel
S:6.5M 3120?2080 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 4:3
L:23M 5552?4160 pixel
M:13M 4224?3168 pixel
S:5.8M 2768?2080 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9
L:22M 6240?3512 pixel
M:13M 4752?2672 pixel
S:5.5M 3120?1752 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1
L:17M 4160?4160 pixel
M:10M 3168?3168 pixel
S:4.3M 2080?2080 pixel

Σημείωση

  • Όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW] ή [RAW & JPEG], το μέγεθος εικόνων RAW ανταποκρίνεται στο «L.»