Εισαγωγή/αφαίρεση κάρτας μνήμης

Επεξηγεί πώς να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά) στο προϊόν.

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

 2. Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή 1.
  • Όταν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες μνήμης, τοποθετήστε τη δεύτερη στην υποδοχή 2.

  • Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης με την πλευρά του ακροδέκτη στραμμένη προς το μέρος σας, μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

  Τύποι κάρτας μνήμης που μπορούν να τοποθετηθούν στις υποδοχές κάρτας μνήμης

  Οι υποδοχές 1 (πάνω) και 2 (κάτω) υποστηρίζουν μόνο κάρτες μνήμης SD (συμβατές με UHS-II).

  • Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζει μέσα Memory Stick
 3. Κλείστε το κάλυμμα.

Συμβουλή

 • Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να διαμορφώνετε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή για πιο σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.
 • Μπορείτε να αλλάξετε την υποδοχή κάρτας μνήμης για εγγραφή επιλέγοντας το MENU > (Ρύθμιση) > [Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής ] > [Προτεραιότητα μέσων εγγραφής].
 • Για να εγγράψετε την ίδια εικόνα σε δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα ή να ταξινομήσετε εγγεγραμμένες εικόνες σε δύο υποδοχές κάρτας μνήμης ανά τύπο εικόνας (στατική εικόνα/ταινία), επιλέξτε MENU > (Ρύθμιση) > [Ρυθμίσεις Μέσω εγγραφής] > [Λειτουργία εγγραφής].

Για αφαίρεσης της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και διασφαλίστε πως η λυχνία πρόσβασης (A) είναι σβηστή, μετά πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα απαλά, μία φορά, για να την αφαιρέσετε.