Λήψη στατικών εικόνων με υψηλότερη ανάλυση (Πολλαπλές λήψεις με μετατόπιση pixel)

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες με υψηλότερη ανάλυση από την αντίστοιχη δυνατή στις κανονικές λήψεις, πραγματοποιώντας εγγραφή τεσσάρων ή δεκαέξι εικόνων RAW και, στη συνέχεια, ενώνοντάς τις σε έναν υπολογιστή. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε λήψεις σε στατικά θέματα όπως έργα τέχνης ή αρχιτεκτονικής. Για το συνδυασμό πολλαπλών εικόνων RAW, απαιτείται ειδικό λογισμικό.

Επιλέξτε MENU > (Δίκτυο) > [Ctrl w/ Smartphone] > [Ctrl w/ Smartphone] > [Off] εκ των προτέρων.

 1. MENU > (Δίκτυο) > [PC Remote Function] > [PC Remote Cnct Method] > επιθυμητή ρύθμιση.
  • Διαμορφώστε άλλες ρυθμίσεις [PC Remote Function] αν απαιτείται.
  • Η απομακρυσμένη λήψη μέσω υπολογιστή με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ενδέχεται να χρειαστεί αρκετό χρόνο για τη μεταφορά των εγγεγραμμένων εικόνων. Συνιστάται να ρυθμίσετε το [Still Img. Save Dest.] στο [PC Remote Function] σε [Camera Only], ή να χρησιμοποιήσετε σύνδεση USB.
 2. MENU > (Δίκτυο) > [PC Remote Function] > [PC Remote] > [On].
 3. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή ανάλογα με τη ρύθμιση για το [PC Remote Cnct Method] και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Imaging Edge (Remote) στον υπολογιστή.
 4. Ασφαλίστε τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας ένα τρίποδο. Εκτελέστε το [Pixel Shift Multi Shoot.] χρησιμοποιώντας το Imaging Edge (Remote).
  Η φωτογραφική μηχανή θα καταγράψει τον επιλεγμένο αριθμό εικόνων RAW στο επιλεγμένο διάστημα. Οι εικόνες θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή μαζί με τις συνδυασμένες εικόνες.
  • Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής ή θόλωμα του των αντικειμένων.
  • Οι τέσσερις ή δεκαέξι εικόνες RAW καταγράφονται με τις ίδιες ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του διαστήματος μεταξύ των λήψεων.
  • Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου κατά τη διάρκεια του διαστήματος μεταξύ των εγγραφών.
  • Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε φλας (πωλείται ξεχωριστά), επιλέξτε το συντομότερο διάστημα λήψης στο Imaging Edge (απομακρυσμένα). Αν χρησιμοποιείτε φλας, ρυθμίστε το διάστημα ανάλογα με τον χρόνος φόρτισης του φλας που διαθέτετε.
  • Η ταχύτητα συγχρονισμού του φλας είναι 1/8 του δευτερολέπτου.
  • Αν έχετε ρυθμίσει το [Still Img. Save Dest.] στο [PC Remote Function] σε [Camera Only], εισαγάγετε τις εγγεγραμμένες τέσσερις ή δεκαέξι εικόνες RAW στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, συνδυάστε τις χρησιμοποιώντας το Imaging Edge (Remote).
  • Για τεχνικές σχετικά με το [Pixel Shift Multi Shoot.], ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης.
   https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-7rm4/psms.php

Συμβουλή

 • Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το [Pixel Shift Multi Shoot.] στη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το Imaging Edge (Remote). Επιλέξτε MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Pixel Shift Multi Shoot.] και ρυθμίστε το διάστημα εγγραφής και τον αριθμό εικόνων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις λήψεις. Μπορείτε να εισαγάγετε τις εγγεγραμμένες εικόνες RAW στον υπολογιστή και να τις συνδυάσετε χρησιμοποιώντας το Imaging Edge (Viewer) Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Imaging Edge (Remote) για λήψεις, χρησιμοποιήστε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο (πωλείται ξεχωριστά) ή τη λειτουργία [Self-timer] για να αποφύγετε τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής και το θόλωμα αντικειμένων.

Σημείωση

 • Αν προκύψει τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής και θόλωμα αντικειμένων, οι εγγεγραμμένες εικόνες RAW με το [Pixel Shift Multi Shoot.] ενδέχεται να μην συνδυάζονται σωστά. Ακόμα κι αν το θέμα παραμένει στατικό, αν κάποιο άτομο κοντά ή ένα αντικείμενο κινηθεί, οι εικόνες RAW ενδέχεται να μην συνδυάζονται σωστά γιατί ο φωτισμός του θέματος αλλάζει.
 • Οι εικόνες RAW που έχουν εγγραφεί με το [Pixel Shift Multi Shoot.] δεν μπορούν να συνδυαστούν χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή. Χρησιμοποιήστε το Imaging Edge (Viewer) για να συνδυάσετε εικόνες.
 • Στο [Pixel Shift Multi Shoot.], ορισμένες ρυθμίσεις είναι κλειδωμένες ως εξής:
  • [Φορμά αρχείου]: [RAW]
  • [RAW File Type]: [Μη συμπιεσμένο]
  • [Silent Shooting]: [Ναι]
 • Στο [Pixel Shift Multi Shoot.], δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη με λυχνία.
 • Κατά τη λήψη στη λειτουργία [Pixel Shift Multi Shoot.], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπτικό ασύρματο φλας.
 • Αν η λήψη έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία διαφορετική από P/A/S/M, δεν μπορείτε να εκτελέσετε το [Pixel Shift Multi Shoot.].
 • Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τοποθέτησης (LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, ή LA-EA4), το διάστημα λήψης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο.