Κάτω πλευρά

 1. Μοχλός ασφάλισης
 2. Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
 3. Κάλυμμα μπαταρίας

  Όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ, όπως μια κάθετη λαβή (πωλείται ξεχωριστά), αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας.


  Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

  Τραβήξτε τον μοχλό απελευθέρωσης του καλύμματος μπαταρίας (A) προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.


  Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα της μπαταρίας

  Εισαγάγετε τον άξονα στη μία πλευρά του καλύμματος μπαταρίας μέσα στην υποδοχή τοποθέτησης και, στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα μέσα το κάλυμμα μπαταρίας συνδέοντας τον άξονα στην απέναντι πλευρά.

 4. Οπή υποδοχής τριπόδου

  Χρησιμοποιείτε τρίποδο με βίδα μήκους μικρότερου από 5,5 mm (7/32 ίντσες). Διαφορετικά, η ασφάλεια της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να προκληθούν ζημιές.