Δυνατότητες προσαρμογής της φωτογραφικής μηχανής

Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει διάφορες δυνατότητες προσαρμογής όπως η καταχώριση των λειτουργιών και οι ρυθμίσεις λήψεων σε προσαρμοσμένο πλήκτρο. Μπορείτε να συνδυάσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη φωτογραφική μηχανή για ευκολότερο χειρισμό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα για κάθε λειτουργία.


Για την αντιστοίχιση λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά σε πλήκτρα ( Προσαρμοσμένο πλήκτρο/ Προσαρμοσμένο πλήκτρο/ Προσαρμοσμένο πλήκτρο)

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες των κουμπιών συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών (C1 to C4) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Συνιστάται να αντιστοιχίσετε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σε κουμπιά εύκολης λειτουργίας, ώστε να μπορείτε να ανακαλείτε τις αντιστοιχισμένες λειτουργίες πατώντας απλώς το αντίστοιχο κουμπί.


Για την καταχώριση λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά στο κουμπί Fn (μενού λειτουργιών)

Αν καταχωρίσετε στο μενού λειτουργιών λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία λήψης, μπορείτε να προβάλετε τις καταχωρημένες λειτουργίες στην οθόνη πατώντας απλώς το κουμπί Fn (λειτουργία). Στην οθόνη του μενού λειτουργιών, μπορείτε να ανακαλέσετε τη λειτουργία που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε επιλέγοντας τα εικονίδια.


Μενού Function


Για το συνδυασμό λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην οθόνη του μενού ( My Menu)

Αν συνδυάσετε στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά από μενού όπως η λήψη, η αναπαραγωγή και μενού δικτύου στην οθόνη "My Menu", μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στα επιθυμητά στοιχεία μενού.


Για την αντιστοίχιση διαφορετικών λειτουργιών στον επιλογέα και την αλλαγή της λειτουργία του επιλογέα ( Ρυθμίσεις My Dial)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις επιθυμητές λειτουργίες στο μπροστινό/πίσω επιλογέα και τον τροχό ελέγχου και να καταχωρήσετε έως τρεις συνδυασμούς ρυθμίσεων στη φωτογραφική μηχανή ως ρυθμίσεις "My Dial 1 - 3".

Παράδειγμα: Σε περίπτωση μοντέλων με μπροστινό/πίσω επιλογέα


Για την γρήγορη αλλαγή των ρυθμίσεις λήψης ανάλογα με τη σκηνή ( / Μνήμη)

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις λήψης* για σκηνή στη φωτογραφική μηχανή ή μια κάρτα μνήμης και να ανακαλέσετε εύκολα τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον επιλογέας λειτουργίας κ.λπ.

* Δεν μπορείτε να καταχωρίσετε ρυθμίσεις των προσαρμοσμένων πλήκτρων.


Για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής σε μια κάρτα μνήμης (Αποθήκευση/Φόρτωση ρυθμίσεων)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής* σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το [Save/Load Settings]. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων ή να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σε άλλη φωτογραφική μηχανή του ίδιου μοντέλου κ.λπ.

* Ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε κάρτα μνήμης.