Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής: Recording Mode

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εγγραφής μιας εικόνας, όπως την εγγραφή της ίδιας εικόνας ταυτόχρονα σε δύο κάρτες μνήμης ή την εγγραφή διαφορετικών τύπων εικόνες σε δύο κάρτες μνήμης.

  1. MENU > (Ρύθμιση) > [Version]. Media Settings] > [Recording Mode] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Τυπικό:
Εγγράφει μια εικόνα σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media].
Simult. ():
Εγγράφει μια στατική εικόνα και στις δύο κάρτες μνήμης και εγγράφει μια ταινία σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media].
Simult. ():
Εγγράφει μια στατική εικόνα σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media] και εγγράφει μια ταινία και στις δύο κάρτες μνήμης.
Simult. (/):
Εγγράφει μια στατική εικόνα και μια ταινία και στις δύο κάρτες μνήμης.
Ταξινόμηση(RAW/JPEG):
Εγγράφει μια εικόνα σε μορφή RAW στην κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media] και εγγράφει μια εικόνα σε μορφή JPEG σε μια άλλη κάρτα μνήμης. Οι ταινίες εγγράφονται σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media].
Ταξινόμηση(JPEG/RAW):
Εγγράφει μια εικόνα σε μορφή JPEG σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media] και εγγράφει μια εικόνα σε μορφή RAW σε μια άλλη κάρτα μνήμης. Οι ταινίες εγγράφονται σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media].
Ταξινόμηση(/):
Εγγράφει μια στατική εικόνα σε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που επιλέξατε στο [Prioritize Rec. Media] και εγγράφει μια ταινία στην άλλη κάρτα μνήμης.

Συμβουλή

  • Ακόμα κι αν το [Recording Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Sort(RAW/JPEG)] ή [Sort(JPEG/RAW)], αν το [RAW & JPEG] δεν έχει επιλεγεί στο [File Format], θα εγγράφονται μόνο αρχεία της επιλεγμένης μορφής.