Πίσω πλευρά

 1. Κάλυμμα προσοφθαλμίου

  Για να αφαιρέστε το κάλυμμα προσοφθαλμίου

  Πιέστε τις λαβές στο κάτω μέρος του καλύμματος του προσοφθαλμίου προς τα αριστερά και δεξιά και ανασηκώστε το κάλυμμα.

  Αφαιρέστε το κάλυμμα του προσοφθαλμίου όταν τοποθετείτε ένα εικονοσκοπίου (πωλείται χωριστά), Επίσης, επιλέξτε MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > [ΟΘΟΝΗ/ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟ], και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή [Εικονοσκόπιο (Χειροκίνητα)] και [Οθόνη (Χειροκίνητα)].

 2. Οφθαλμοσκόπιο
 3. Κουμπί C3 (Προσαρμοσμένο κουμπί 3)/ κουμπί (Προστασία)
 4. Κουμπί ΜΕΝΟΥ
 5. Οθόνη (Για τη λειτουργία αφής: Πάνελ αφής/Επιφάνεια αφής)

  Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη σε μια βολική γωνία προβολής και να κάνετε λήψη από οποιαδήποτε θέση.

 6. Αισθητήρας ματιών
 7. Ρυθμιστικό διόπτρας

  Προσαρμόστε το ρυθμιστικό διόπτρας ανάλογα με την όρασή σας, μέχρι οι ενδείξεις να εμφανίζονται καθαρά στο οφθαλμοσκόπιο. Εάν είναι δύσκολο να λειτουργήσετε το ρυθμιστικό της διόπτρας, αφαιρέστε το κάλυμμα προσοφθαλμίου προτού χειριστείτε το ρυθμιστικό.

 8. Κουμπί ταινιών
 9. Για λήψη: κουμπί AF-ON (AF On)
  Για προβολή: Κουμπί (Mεγέθυνση)
 10. Για λήψη: Κουμπί AEL
  Για προβολή: Κουμπί (Δείκτης εικόνας)
 11. Πολλαπλός επιλογέας
 12. Για λήψη: Κουμπί Fn (Λειτουργία)
  Για προβολή: Κουμπί (Απ. σε Smartphone)

  Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη για το [Αποστολή σε Smartphone] πατώντας αυτό το κουμπί.

 13. Τροχός ελέγχου
 14. Λυχνία πρόσβασης
 15. Για λήψη: Κουμπί C4 (Προσαρμοσμένο κουμπί 4)
  Για προβολή: Κουμπί (διαγραφή)
 16. Κουμπί (αναπαραγωγή)