ΜΘ μακράς έκθεσης (ακίνητη εικόνα)

Όταν ορίζετε την ταχύτητα κλείστρου στο 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο (λήψη μακράς έκθεσης), η λειτουργία μείωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη όσο διαρκεί το άνοιγμα του κλείστρου. Με τη λειτουργία ενεργοποιημένη, μειώνεται ο κοκκώδης θόρυβος που χαρακτηρίζει τις μακρές εκθέσεις.

  1. MENU > (Camera Settings1) > [Long Exposure NR] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Ενεργοποιεί τη μείωση θορύβου για την ίδια διάρκεια που το κλείστρο είναι ανοιχτό. Όταν η μείωση θορύβου είναι σε εξέλιξη, εμφανίζεται ένα μήνυμα και δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλη εικόνα. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα της εικόνας.
Off:
Δεν ενεργοποιεί τη μείωση θορύβου. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να δώσετε προτεραιότητα στο χρονισμό της λήψης.

Σημείωση

  • Η μείωση θορύβου ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ακόμη και αν η λειτουργία [Long Exposure NR] είναι ορισμένη σε [On] στις παρακάτω περιπτώσεις:
    • Η [Drive Mode] έχει οριστεί σε [Cont. Shooting] ή [Cont. Bracket].
  • Η [Long Exposure NR] δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο [Off] στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης:
    • [Ευφυές αυτόματο]