Τρόπος χρήσης του πολλαπλού επιλογέα

  • Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ακριβώς επάνω στον πολλαπλό επιλογέα για να τον χειριστείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια.
  • Όταν η [Focus Area] είναι ρυθμισμένη σε [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] ή [Tracking: Επέκταση ευέλικτου σημείου, μπορείτε να μετακινήσετε την περιοχή εστίασης πατώντας τον πολλαπλό επιλογέα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
  • Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η λειτουργία [Τυπική εστίαση] έχει αντιστοιχιστεί στο κέντρο του πολλαπλού επιλογέα.