Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής: Προτεραιότητα μέσων εγγραφής

Επιλέγει την υποδοχή κάρτας μνήμης στην οποία πρόκειται να εγγραφεί. Το [Slot 1] είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εάν δεν πρόκειται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και θα χρησιμοποιείτε μόνο μία κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε την υποδοχή 1.

  1. MENU > (Ρύθμιση) > [Version]. Media Settings] > [Prioritize Rec. Media] > επιθυμητή υποδοχή.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Υποδοχή 1:
Επιλέγει μέσα στην υποδοχή 1.
Υποδοχή 2:
Επιλέγει μέσα στην υποδοχή 2.

Συμβουλή

  • Για να εγγράψετε την ίδια εικόνα σε δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα ή να ταξινομήσετε εγγεγραμμένες εικόνες σε δύο υποδοχές κάρτας μνήμης ανά τύπο εικόνας (στατική εικόνα/ταινία), χρησιμοποιήστε το [Recording Mode].