Λίστα με τις προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων

Οι ακόλουθες είναι οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές

Επιλέξτε MENU>(Ρύθμιση) > [Setting Reset] > [Camera Settings Reset] ή [Initialize] > [Enter].

Τα στοιχεία που μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset] είναι περιορισμένα. Δείτε τους παρακάτω πίνακες. Αν επιλέξετε [Initialize], όλες οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

Camera Settings1

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων Μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset]
File Format JPEG
Τύπος αρχείου RAW Compressed
Ποιότητα JPEG Fine
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2]) L: 60M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [4:3]) L: 54M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [16:9]) L: 51M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [1:1]) L: 40M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 26M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [16:9] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 22M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [1:1] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 17M
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [4:3] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 23M
Αναλογία διαστάσεων 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
NR μακράς έκθεσης On
ΜΘ υψηλού ISO Normal
Color Space sRGB
Lens Comp. (Αντιστάθμιση σκίασης) Auto
Lens Comp. (Αντιστάθμιση χρωματικής απόκλισης) Auto
Lens Comp. (Αντιστάθμιση παραμόρφωσης) Off
Drive Mode Single Shooting
Ρυθμίσεις οριοθέτησης (Χρονοδιακόπτης κατά την οριοθέτηση) Off
Ρυθμίσεις οριοθέτησης (Σειρά οριοθέτησης) 0>->+
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Λήψη ανά διαστήματα) Off
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Χρόνος έναρξης λήψης) 1 Sec
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Διάστημα λήψης) 3 Sec
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Αριθμός λήψεων) 30
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Ευαισθησία παρακολούθησης AΕ) Mid
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Αθόρυβη λήψη ανά διαστήματα) On
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Προτεραιότητα λήψης ανά διαστήματα) Off
Pixel Shift Multi Shoot. Off
/ Ανάκληση
/ Μνήμη
Επιλογή μέσου Slot 1
Reg. Custom Shoot Set
Focus Mode Automatic AF
Priority Set in AF-S Balanced Emphasis
Priority Set in AF-C Balanced Emphasis
Focus Area Wide
Focus Settings
Focus Area Limit
Εναλλαγή V/H περιοχής AΕ Off
Φωτιστής ΑΕ Auto
Face/Eye AF Set. (Προτεραιότητα προσώπου/ματιών στο AΕ) On
Face/Eye AF Set. (Εντοπισμός θέματος) Human
Face/Eye AF Set. (Επιλογή δεξιού/αριστερού ματιού) Auto
Face/Eye AF Set. (Εμφάνιση πλαισίου Face/Eye) Off
Face/Eye AF Set. (Εμφάνιση ματιού ζώου) On
Αισθητήρας παρακολούθησης AΕ 3(Τυπικό)
Aperture Drive in AF Standard
ΑΕ με κλείστρο On
Προ-ΑΕ Off
Eye-Start ΑΕ Off
Καταχώριση περιοχής ΑΕ Off
Διαγραφή Regist. AF Area
Focus Frame Color White
AF Area Auto Clear Off
Εμφ. περιοχ. συνεχόμενης AF On
Phase Detect. Area Off
Circ. of Focus Point Does Not Circulate
Προσαρμογή Micro ΑΕ* (Ρύθμιση προσαρμογής ΑΕ)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Off
Προσαρμογή Micro ΑΕ*(Καθαρισμός)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Προσαρμογή Micro ΑΕ*(ποσότητα)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

±0
Exposure Comp. ±0,0
Reset EV Comp. Reset
Ρύθμιση ISO (ISO) ISO AUTO
Ρύθμιση ISO (Όριο εύρους ISO) ISO 50 – ISO 102400
Ρύθμιση ISO (Ελάχιστη ταχύτητα ISO AUTO Standard
Metering Mode Multi
Face Priority in Multi Metering On
Spot Metering Point Center
Exposure step 0,3 EV
AEL με κλείστρο Auto
Exposure Std. Adjust ±0,0
Flash Mode Autoflash
Flash Comp. ±0,0
Exp.comp.set Περιβάλλον και φλας
Wireless Flash Off
Red Eye Reduction Off
White Balance Auto
Priority Set in AWB Standard
DRO D-Range Optimizer: Auto
Creative Style Standard
Picture Effect Off
Picture Profile Off
Κλείδωμα κλείστρου σε AWB Off
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time Κανένα όριο
Μεγεθυντής αρχικής εστίασης Τρισδιάστατη απεικόνιση (x1.0)
ΑΕ σε μεγεθυντή εστίασης On
Βοήθεια ΧΕ On
Ρύθμιση κορύφωσης (Εμφάνιση κορύφωσης) Off
Ρύθμιση κορύφωσης (Επίπεδο κορύφωσης) Mid
Ρύθμιση κορύφωσης (Χρώμα κορύφωσης) White
Λήψη κατάργησης τρεμοπαίγματος Off
Face Registration
Regist. Faces Priority On

Camera Settings2

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων Μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset]
Λειτουργία έκθεσης Program Auto
Λειτουργία έκθεσης Program Auto
File Format XAVC S HD
Ρύθμιση εγγραφής (όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Ρύθμιση εγγραφής (όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Ρύθμιση εγγραφής (όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Ρυθμίσεις S&Q ( Ρύθμιση εγγραφής) 30p/25p
Ρυθμίσεις S&Q (Ρυθμός καρέ) 120fps/100fps
Εγγραφή ταινιών Proxy Off
Ταχύτητα οδήγ. AF Normal
Αισθητήρας παρακολούθησης AΕ Standard
Αυτόματο αργό κλείστρο On
Μεγεθυντής αρχικής εστίασης Τρισδιάστατη απεικόνιση (x1.0)
Audio Recording On
Audio Rec Level 26
Audio Level Display On
Audio Out Timing Ζωντανός ήχος
Wind Noise Reduct. Off
Εμφάνιση δείκτη Off
Ρυθμίσεις δείκτη (Κέντρο) Off
Ρυθμίσεις δείκτη (Αναλογία) Off
Ρυθμίσεις δείκτη (Ζώνη ασφαλείας) Off
Ρυθμίσεις δείκτη (Οδηγός καρέ) Off
Video Light Mode Σύνδεση λειτουργίας
Movie w/ shutter Off
Αθόρυβη λήψη Off
e-Front Curtain Shutter On
Release w/o Lens Enable
Release w/o Card Enable
SteadyShot On
Ρυθμίσεις Σταθερής λήψης (Προσαρμογή σταθερής λήψης) Auto
Ρυθμίσεις Σταθερής λήψης (Εστιακή απόσταση Σταθερής λήψης) (όταν το [SteadyShot Adjust.] έχει ρυθμιστεί σε [Manual]) 8mm
Zoom
Zoom Setting Optical zoom only
Zoom Ring Rotate Αριστ(W)/Δεξιά(T)
Κουμπί DISP (Οθόνη) Display All Info.
Κουμπί DISP (Εικονοσκόπιο) Level
FINDER/MONITOR Auto
Ρυθμός καρέ εικονοσκοπίου Standard
Ρυθμίσεις μοτίβου ζέβρας (Εμφάνιση μοτίβου ζέβρας) Off
Ρυθμίσεις μοτίβου ζέβρας (Επίπεδο μοτίβου ζέβρας) 70
Grid Line Off
Exposure Set. Guide Off
Live View Display Εφέ ρύθμ. Ενεργή
Cont. Shoot. Length Not Displayed
Auto Review Off
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Τροχός ελέγχου) Not set
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 1) White Balance
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 2) Focus Area
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 3) Focus Mode
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 4) Επιλογή λειτουργίας αφής
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (ΚεντρικόΚεντρικό κουμπί πολλαπλού επιλογέα) Focus Standard
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κεντρικό κουμπί) Not set
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Αριστερό κουμπί) Drive Mode
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Δεξιό κουμπί) ISO
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κάτω κουμπί) Not set
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AEL) AEL hold
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AF-ON) AF On
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί διατήρησης εστίασης) Focus Hold
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Τροχός ελέγχου) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 1) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 2) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 3) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 4) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (ΚεντρικόΚεντρικό κουμπί πολλαπλού επιλογέα) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κεντρικό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Αριστερό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Δεξιό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κάτω κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AEL) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AF-ON) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί διατήρησης εστίασης) Εφαρμογή προσαρμογής ()
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 1) Εφαρμογή προσαρμογής (/)
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 2) Εφαρμογή προσαρμογής (/)
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Προσαρμοσμένο κουμπί 3) Protect
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Fn/Κουμπί) Send to Smartphone
Function Menu Set.
My Dial Settings
Dial Setup Av Tv
Av/Tv Rotate Normal
Dial Ev Comp Off
Δακτύλιος λειτουργίας (Φακός) Power Focus
Λειτουργία Αφής Touch Focus
MOVIE Button Always
Lock Operation Parts Off
Audio signals On

Δίκτυο

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία [Network] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize] ή [Reset Network Set.]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Send to Smartphone Func. (Αποστολή σε Smartphone)
Send to Smartphone Func. ( Στόχος αποστολής) Μόνο για ταινίες Proxy
Send to Smartphone Func. (Σύνδεση κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης) Off
Send to Computer
FTP Transfer Func.
View on TV
Χειρισμός μέσω smartphone (Χειρισμός μέσω smartphone) Off
Χειρισμός με Smartphone ( Σύνδεση)
Χειρισμός με Smartphone (Πάντα σε σύνδεση) Off
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Τηλεχειριστήριο υπολογιστή) Off
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Μέθοδος σύνδεσης με τηλεχειριστήριο υπολογιστή) USB
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Σύζευξη)
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Πληροφορίες Wi-Fi Direct)
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Στατική εικόνα (Αποθήκευση προορισμού) Μόνο υπολογιστής
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Αποθήκευση εικόνας RAW+J στον υπολογιστή) RAW & JPEG
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Μέγεθος εικόνας που αποθηκεύεται στον υπολογιστή) Original
Airplane Mode Off
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Πάτημα WPS)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Ρύθμιση σημείου πρόσβασης)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Ζώνη συχνοτήτων) 2,4GHz
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Εμφάνιση πληροφοριών Wi-Fi)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Επαναφορά SSID/κωδικών)
Ρυθμίσεις Bluetooth (Λειτουργία Bluetooth) Off
Ρυθμίσεις Bluetooth (Σύζευξη)
Ρυθμίσεις Bluetooth (Εμφάνιση διεύθυνσης συσκευής)
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Πληροφορίες τοποθεσίας Σύνδεση) Off
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Αυτόματη διόρθωση χρόνου)
(όταν το [Location Info. Link] έχει ρυθμιστεί στο [On])
On
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Αυτόματη ρύθμιση περιοχής)
(όταν το [Location Info. Link] έχει ρυθμιστεί στο [On])
On
Bluetooth Rmt Ctrl Off
Edit Device Name
Import Root Certificate
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Ασφάλεια διεύθυνσης IP) Off
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Διεύθυνση IP Προορισμού)
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Κοινόχρηστο πλήκτρο)
Reset Network Set.

Αναπαραγωγή

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία [Playback] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Protect
Rotate
Delete
Rating
Ρύθμιση αξιολόγησης (Προσαρμοσμένο πλήκτρο)
Specify Printing
Copy
Photo Capture
Μεγέθυνση εικόνας
Μεγέθυνση αρχικής μεγέθυνσης Τυπική. μεγέθυνσης
Μεγέθυνση αρχικής θέσης Εστιασμένη θέση
Cont. PB για διάστημα
Ταχύτητα PB για διάστημα 5
Παρουσίαση διαφανειών (Επανάληψη) Off
Παρουσίαση διαφανειών (Διάστημα) 3 Sec
Select Playback Media Slot 1
View Mode Date View
Image Index 9 Images
Display as Group Off
Display Rotation Auto
Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα (Επιλογή επιλογέα) Μπροστινός επιλογέας
Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα (Μέθοδος μεταπήδησης σε εικόνα) One by one

Ρύθμιση

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία για [Setup] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Monitor Brightness Manual
Viewfinder Bright. Auto
Finder Color Temp. ±0
Boήθεια οθόνης gamma Off
Volume Settings 7
Delete confirm. «Ακύρωση» πρώτα
Display Quality Standard
Power Save Start Time 1 Min
Auto Power OFF Temp. Standard
NTSC/PAL Selector
Cleaning Mode
Touch Operation Off
Touch Panel/Pad Touch Panel Only
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Λειτουργία σε κατακόρυφο προσανατολισμό) On
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Λειτουργία θέσης αφής) Απόλυτη θέση
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Περιοχή λειτουργίας) Δεξιά 1/2
Demo Mode Off
Ρυθμίσεις TC/UB (Ρύθμιση εμφάνισης TC/UB) Χρονόμετρο
Ρυθμίσεις TC/UB (Προσυντονισμός TC) 00:00:00:00
Ρυθμίσεις TC/UB (Προσυντονισμός UB) 00 00 00 00
Ρυθμίσεις TC/UB (Μορφή TC) DF
Ρυθμίσεις TC/UB (Εκτέλεση TC) Εκτέλεση εγγραφής
Ρυθμίσεις TC/UB (Δημιουργία TC) Preset
Ρυθμίσεις TC/UB (Εγγραφή χρόνου UB) Off
IR Remote Ctrl Off
Ρυθμίσεις HDMI (Ανάλυση HDMI) Auto
Ρυθμίσεις HDMI ( Έξοδος 24p/60p) 60p
Ρυθμίσεις HDMI (Εμφάνιση πληροφοριών HDMI) On
Ρυθμίσεις HDMI ( Έξοδος TC) Off
Ρυθμίσεις HDMI ( Χειρισμός εγγραφής) Off
Ρυθμίσεις HDMI (Χειρισμός για HDMI) On
Επιλογή εξόδου 4K Memory Card+HDMI
USB Connection Auto
USB LUN Setting Multi
USB Power Supply On
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Πληροφορίες IPTC (Καταγραφή πληροφοριών IPTC) Off
Πληροφορίες IPTC (Καταχώριση πληροφοριών IPTC)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Καταγραφή πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων) Off
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Ορισμός φωτογράφου)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Ορισμός πνευματικών δικαιωμάτων)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Εμφάνιση πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων)
Write Serial Number Off
Format
Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής (Προτεραιότητα μέσων εγγραφής) Slot 1
Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής (Λειτουργία εγγραφής) Standard
Ρυθμίσεις μέσων εγγραφής (Αυτόματη εναλλαγή μέσων) Off
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Αριθμός αρχείου) Σειρά
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Ορισμός ονόματος αρχείου) DSC
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Επιλογή φακέλου REC)
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Νέος φάκελος)
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Όνομα φακέλου) Standard Form
Ρυθμίσεις αρχείου (Αριθμός αρχείου) Σειρά
Ρυθμίσεις αρχείου (Επαναφορά μετρητή σειράς)
Ρυθμίσεις αρχείου (Μορφή ονόματος αρχείου) Standard
Ρυθμίσεις αρχείου (Ρυθμίσεις ονόματος τίτλου)
Ανάκτηση εικόνας DB*

* Αυτό δεν είναι εκτελείται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Display Media Info.
Version
Λογότυπο πιστοπ.
Save/Load Settings
Setting Reset

My Menu

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία για [My Menu] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize] ή [Delete All]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
Display From My Menu Off