Πάνω πλευρά

 1. Καντράν λειτουργιών

  Ο επιλογέας λειτουργίας παραμένει ξεκλείδωτος για όσο διάστημα κρατάτε πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος στο κέντρο.

 2. Πίσω επιλογέας

  Μπορείτε γρήγορα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία λήψης.

 3. Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης

  Πατώντας το κουμπί κλειδώματος στο κέντρο εναλλάσσετε τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης μεταξύ της κλειδωμένης και ξεκλείδωτης κατάστασης. Ο επιλογέας ξεκλειδώνει όταν αναδυθεί το κουμπί κλειδώματος και η λευκή γραμμή είναι ορατή.

 4. Κουμπί C1 (Προσαρμοσμένο κουμπί 1)
 5. Κουμπί C2 (Προσαρμοσμένο κουμπί 2)
 6. Υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface*

  Ορισμένα από τα αξεσουάρ μπορεί να μην εισέρχονται πλήρως και να προεξέχουν προς τα πίσω από την υποδοχή αξεσουάρ Multi interface. Εντούτοις, όταν το αξεσουάρ φτάσει το μπροστινό άκρο της υποδοχής αξεσουάρ, η σύνδεση ολοκληρώνεται.

 7. Σημάδι θέσης αισθητήρα εικόνας
  • O αισθητήρας εικόνας είναι ο αισθητήρας που μετατρέπει φως σε ένα ηλεκτρικό σήμα. Η ένδειξη εμφανίζει τη θέση του αισθητήρα εικόνας. Όταν μετράτε την ακριβή απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του θέματος, ανατρέχετε στη θέση της οριζόντιας γραμμής.

  • Αν το θέμα βρίσκεται πιο κοντά από την ελάχιστη απόσταση λήψης του φακού, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της εστίασης. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του θέματος και της φωτογραφικής μηχανής είναι επαρκής.


* Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά αξεσουάρ για την υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony, ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αξεσουάρ για την υποδοχή αξεσουάρ. Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.