Αποστολή σε λειτουργία Smartphone: Send to Smartphone

Μπορείτε να μεταφέρετε στατικές εικόνες, ταινίες XAVC S, ταινίες αργής κίνησης ή ταινίες γρήγορης κίνησης σε ένα smartphone και να τις προβάλλετε. Η εφαρμογή Imaging Edge Mobile πρέπει να είναι εγκαταστημένη στο smartphone σας.

 1. MENU > (Network) > [Send to Smartphone Func.] > [Send to Smartphone] > επιθυμητή ρύθμιση.
  • Αν πατήσετε το κουμπί (Send to Smartphone) κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης για το [Send to Smartphone].
 2. Αν το προϊόν είναι έτοιμο για τη μεταφορά, εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών στο προϊόν. Συνδέστε το smartphone και το προϊόν χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.
  • Η μέθοδος ρύθμισης για τη σύνδεση του smartphone με το προϊόν διαφέρει, ανάλογα με το smartphone.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Επιλογή στη συσκευή:
Επιλέγει μια εικόνα στο προϊόν που θα μεταφερθεί στο smartphone.

(1) Επιλέξτε μεταξύ [This Image], [All with this date] ή [Multiple Images].

 • Οι επιλογές που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο προβολής στην κάμερα.

(2) Αν επιλέξετε τη λειτουργία [Multiple Images], επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε χρησιμοποιώντας το στον τροχό ελέγχου, και μετά πατήστε MENU > [Enter].

Επιλογή στο smartphone:
Εμφανίζει στο smartphone όλες τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης του προϊόντος.

Σημείωση

 • Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης της κάμερας.
 • Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης που βρίσκεται σε αναπαραγωγή. Για να αλλάξετε ποια υποδοχή κάρτας μνήμης βρίσκεται σε αναπαραγωγή, επιλέξτε MENU > (Αναπαραγωγή) > [Select Playback Media] > την επιθυμητή υποδοχή.
 • Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας για να αποσταλεί στο smartphone μεταξύ των επιλογών [Original], [2M] ή [VGA].
  Για να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας, ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα.
  • Για Android smartphone
   Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile και αλλάξτε το μέγεθος εικόνας από το [Settings] > [Copy Image Size].
  • Για iPhone/iPad
   Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile στο μενού ρυθμίσεων και αλλάξτε το μέγεθος εικόνας από το [Copy Image Size].
 • Οι εικόνες RAW μετατρέπονται σε μορφή JPEG όταν αποστέλλονται.
 • Δεν μπορείτε να στείλετε ταινίες με μορφή AVCHD.
 • Ανάλογα με το smartphone, η ταινία που θα μεταφερθεί μπορεί να μην αναπαράγεται σωστά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί η ταινία να μην αναπαράγεται ομαλά, ή μπορεί να μην έχει ήχο.
 • Ανάλογα με τη μορφή της στατικής εικόνας, της ταινίας, της ταινίας αργής κίνησης ή της ταινίας γρήγορης κίνησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε smartphone.
 • Το προϊόν αυτό μοιράζεται τις πληροφορίες σύνδεσης για το [Send to Smartphone] με συσκευή που έχει άδεια σύνδεσης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή που επιτρέπεται να συνδεθεί στο προϊόν, επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης ακολουθώντας τα εξής βήματα. MENU > (Network) > [Wi-Fi Settings] > [SSID/PW Reset]. Αφού επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά το smartphone.
 • Όταν το [Airplane Mode] είναι ρυθμισμένο στο [On], δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με το smartphone. Θέστε το [Airplane Mode] στο [Off].