Επιλογή μέσου (Ανάκληση μνήμης)

Επιλέγει την υποδοχή κάρτας μνήμης από την οποία ανακαλούνται ρυθμίσεις ή στις οποίες έχουν καταχωριστεί ρυθμίσεις στις επιλογές M1 έως M4.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Select Media] > επιθυμητή υποδοχή.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Υποδοχή 1:
Επιλέγει την υποδοχή 1.
Υποδοχή 2:
Επιλέγει την υποδοχή 2.