Χαμηλή ποιότητα ήχου

  • Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ υψηλή.
  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, συσκευές Wi-Fi κ.λπ.
  • Φέρτε τα ακουστικά πιο κοντά στη συσκευή Bluetooth. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από μια τηλεόραση.
  • Θέστε τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα στοιχεία HFP ή HSP.
  • Εάν συνδέσετε μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη στα ακουστικά, μπορεί να μην γίνεται λήψη εκπομπών ή μπορεί να μειωθεί η ευαισθησία. Απομακρύνετε τα ακουστικά από τη συνδεδεμένη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.
  • Εάν τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
  • Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση.
    Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιώνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα, πατήστε μία φορά το κουμπί (αναπαραγωγής) στα ακουστικά κατά την αναπαραγωγή. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να κάνετε σύνδεση A2DP. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.