Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.

  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
  • Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής και την ένταση των ακουστικών αν είναι πολύ χαμηλή.
  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος εξάγεται στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης.
  • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε σύνδεση ξανά. Επιλέξτε το HFP ή το HSP ως προφίλ.
  • Ενώ ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε το κουμπί (κλήσης) για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.